FINES  Výroba a predaj nábytku | Eshop s nábytkom

Zvýšenie konkurencieschopnosti FINES, a.s.

  • 505 čítaní / zobrazeníSpoločnosť FINES, a. s. na základe svojej žiadosti podpísal v dňoch 3. 1. 2014 a 22. 1. 2014 s Ministerstvom hospodárstva SR zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku.

Názov a sídlo prijímateľa: FINES, a. s., Dolné Rudiny 1  010 01  Žilina.
Názov a opis: Zvýšenie konkurencieschopnosti spol. FINES, a. s. zavedením inovatívnej technológie.

Jedná sa o rozšírenie technológie o možnosti výroby nábytkových dielcov rýchlejšie a kvalitnejšie čo zvyšuje konkurencieschopnosť spoločnosti.

Miesto realizácie projektu: Dolné Rudiny 1, 010 01  Žilina.
Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra.
Internetové stránky riadiaceho orgánu: www.economy.gov.skwww.siea.sk
Kód projektu v ITMS: 25110120647
Kód výzvy: KaHR-111SP-1201
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja.
Prioritná os 1.: Inovácie a rast konkurencieschopnosti.
Opatrenie 1.1.: Inovácie a technologické transfery.
Podopatrenie 1.1.1.: Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov.
Schéma štátnej pomoci: Schéma štátne pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách.
Dátum začatia a skončenia realizácie projektu: Z 7/2014 – K 10/2014
Výška poskytnutého príspevku: 73 500 €


 

Moderná technológia - ukončený


 
Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií nájdete tu.
SÚHLASÍM