FINES  Výroba a predaj nábytku | Eshop s nábytkom

Pravidlá súťaže FB

  • 66 čítaní / zobrazení

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Súťaž: Kedy otvárame predajňu v Bratislave (Slnečnice market)?”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: FINES, a.s.
Sídlo: Dolné rudiny 1, Žilina
IČO: 36 405 965
DIČ: 2020107265

Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od (13.10.2021) do (24.10.2021). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže. Výhercu zverejníme 25.10.2021.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvej, okrem zamestnancov firmy.

Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže odpovedal správne na súťažnú otázku. 

Výhra
Výhrou v súťaži je CLIP kreslo.

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným žrebovaním.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na sociálnej siet FB. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 7 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade zvolí iného výhercu.

Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

Ochrana osobných údajov
(Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov)

Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Žiline, dňa 13.10.2021

 
Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií nájdete tu.
SÚHLASÍM